El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: BAIX MAESTRAT
Extensió (km2): 48.00
Nuclis de població: Benicarló
Límits: Benicarló està situat a la Comarca del Baix Maestrat -a l'extrem nord de la Comunitat Valenciana. Tocant les comarques de Els Ports i L’Alt Maestrat, per l'oest i amb La Plana Alta, al sud.
El seu terme municipal limita al nord amb Vinaròs, al sud amb el municipi de Peníscola, de marcat caràcter turístic, i per l'interior amb Càlig.
Distància a la capital de província: 71.00 (km)
Infraestructures de comunicació: L'autopista (AP-7), la carretera nacional (CN-340) i la línia de ferrocarril, amb parada a Benicarló, comuniquen la ciutat amb Castelló (70km), València (140km) i Barcelona (220km). La CN-232, a 7km de Benicarló, permet la comunicació amb Aragó i el nord d'Espanya.
Transport autobús:
-Auto-Res (línia Vinaròs-Madrid) amb parada a Benicarló
-HIFE Uneix Benicarló amb Castelló, València, Catalunya i Aragó.

Una línia d'autobús interurbà que comunica Peníscola, Benicarló i Vinaròs

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nombre de dones: 13451
Nombre de homes: 13991
Xifra de població: 27442
Nombre de llars: 13991
Densitat de població: 571.71 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 213 5399.00 m2
Supermercats 26 14478.00 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 140 9009.00 m2
Llar 134 26120.00 m2
Resta no alimentació 33 2970.00m2
Comerç mixt i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Un altre comerç mixt 63 6940.00 m2
Centres Comercials
Centres Comercials 1 20028.00 m2
Indicador de dotació comercial:
20.12 (nº. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial
Zona Centre Històric - 274 - 45%
Zona al voltant de l'Auditorio - 40 - 7%
Zona Plaça Emperador Carlos I - 28 - 6%
Altres - 269 – 33%

ALTRES DADES COMERCIALS

Nombre de IAE: 3033
Nombre de IAE comercials: 543
Nombre de mercats: 1
Mercat municipal: Disposa de 36 parades que ofereixen una amplia oferta de productes de qualitat com la carxofa de Benicarló, amb denominació d'origen reconeguda, el peix i marisc que cada vesprada trauen a port les barques de la flota pesquera local, o carns, embotits, pa, pastes i altres productes elaborats a Benicarló. Es complementa l'oferta amb parades de venda de llegums cuites, salaons, conserves especialitzades i floristeries.
Dispose de servei de cafeteria i aire condicionat
El mercat obre de dilluns a divendres en horari de matí i vesprada i els dissabtes al matí.
Nº. mercats no sedentaris: 1
Mercats no sedentaris: Mercat del Dimecres

Dos Mercats no sedentaris els dimecres:
- Un amb 26 parades de venda de productes alimentaris, situat a la Pl del Mercat, al voltant del Mercat Central.
- Altre amb 95 parades de venda de productes no alimentarisa la Pl. Constitució i C. Joan Carles I.
Dotació d'aparcaments: Zona blava en tota la zona centre.
Pàrquing en la plaça Constitució amb 107 places d'aparcament, plaça de Mossèn Tomàs amb 120 places d'aparcament. Els dos situats en la zona centre
Solar habilitat com zona d'aparcament en els terrenys de la Fundació Compte Fibla, també en la zona centre, ofereix 100 places d'estacionament.
Superfície de vianants: m2

© 2015 - Ajuntament de Benicarló - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball