Calendari del contribuent

Calendari del contribuent a nivell estatal

Aquest CALENDARI DEL CONTRIBUENT va dirigit fonamentalment a recordar a les persones físiques, empresaris i professionals, i a les entitats, el compliment de les seues principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, al llarg de l'any mes a mes.

L'obligatorietat de presentar Declaracions-Liquidacions (autoliquidacions) quan aquesta tinga caràcter periòdic pot ser trimestral o mensual, segons l'impost i el tipus d'obligat tributari que es tracte.

  Calendario Fiscal

Calendari del contribuent a nivell municipal

Ajuntament de Benicarló. Calendari contribuent 2013

CONCEPTES                       INICIO  PERIODE                   FINAL   PERIODE          
Fem A determinar A determinar
Güals 1 de març 30 d’abril
Càrrega i descàrrega 1 de març 30 d’abril
 Venda no sedentària primer semestre 1 d’abril 30  d’abril
 Mercat primer semestre  1 d’abril 30 d’abril
 Vehicles  1 de maig  30 de juny
 Béns Immobles Rústics i Urbans  1 de juliol  31 d’agost
 Actividats Econòmiques (IAE)   1 de juliol  31 d’agost
 Venda no sedentària segon semestre  1 d’agost  31 d’agost
Mercat segon semestre 1 de agost 31 de agost


  
 

© 2015 - Ajuntament de Benicarló - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball