Actualidad Noticias

DECRET 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19.

DECRET 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19.

http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/4152&L=0

© 2021 - Ajuntament de Benicarló - Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo